top of page

Giới thiệu
LAB2MARKET

LAB2MARKET là Chương trình Ươm tạo đưa Sáng chế ra Thị trường đầu tiên tại Việt Nam, được tổ chức bởi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK Holdings), và đồng tổ chức bởi Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Bách khoa Hà Nội (BK FUND), Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC), Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Thụy Sỹ (Swiss EP). 

186506425_3988733577880111_1995427899771487019_n.jpg

Hệ sinh thái
LAB2MARKET

50+

Doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu trong nước và quốc tế

100+

Nghiên cứu chuyên sâu về đổi mới công nghệ

20+

Trường đại học trọng điểm

12

Kết nối đến các vườn ươm, công ty hay khu công nghệ cao

50+

Cố vấn huấn luyện bởi chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư

100+

Nhà khoa học tiên phong

20+

Cơ quan báo chí và truyền thông

12

Tháng ươm tạo