top of page

Th 3, 25 thg 10

|

Bootcamp

Bootcamp 6: Marketing & Sales

Diễn giả: Ông Đỗ Minh Phương - Founder & CEO, Cơm 9 phút

Bootcamp 6: Marketing & Sales
Bootcamp 6: Marketing & Sales

Thời gian & Địa điểm

15:00 25 thg 10, 2022 – 17:00

Bootcamp

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page