top of page

Đội ngũ cố vấn

Nguyễn Văn Chương
CEO
Vườn ươm doanh nghiệp DNES

Nguyễn Hoa Cương
Phó cục trưởng
Cục phát triển Doanh nghiệp
Bộ KH&CN

Nguyễn Đức Cường
Founding Partner & CEO
DREAM PARTNERS

Trần Trí Dũng
Quản lý chương trình
Khởi nghiệp Thụy Sỹ SwessEP

 

Bùi Đức Duy
Giảng viên KNĐMST
ĐH Quốc tế Miền Đông

Lê Việt Hà
Founder
Công ty CPTĐ Phú Bách Gia

Nguyễn Thanh Hải
PGĐ Chi nhánh Hà Nội
Unicorp

Nguyễn Thị Thu Hiền
Giám đốc
Trung tâm Sở hữu Công nghiệp
Cục SHTT

Phạm Tuấn Hiệp
​Giám đốc ươm tạo
BK Holdings

 

TS. Đỗ Xuân Hồng
Giám đốc
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ, CTBI-NLU

Jen Vuhuong
HLV, Giám đốc phát triển chương trình và cộng đồng BK Holdings

 

Lê Văn Kha
Chủ tịch
CLB IPO - SIHUB

Hồ Thu Lê
Giám đốc tài chính
TomoChain

TS. Trần Thị Hồng Liên
Khoa Quản trị Kinh Doanh
Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQGHCM

Huỳnh Hồng Mai
Phó giám đốc
TT Sáng tạo - Ươm tạo Khởi nghiệp, ĐH Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Văn Minh
Giám đốc
Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng CNSH, HCMCOU

Trần Xuân Mới
Founder/CEO
Công ty tư vấn và quản lý ATM

Khúc Thị Hồng Nga
Giám đốc
Việt Nam Startup TV

Ana Lê Mỹ Nga
Founder/CEO
WeAngels Ventures

 

Hoàng An Nghĩa
Giám đốc nội chính
BK Investment

Đỗ Minh Phương
Founder/CEO
Cơm 9 phút

Bùi Duy Nghĩa
Phó Giám đốc
Trung tâm Sở hữu Công nghiệp, Cục SHTT

Lý Đình Quân
Founder/CEO
SONGHAN Incubator

Mai Duy Quang
Giám đốc
Học viện Khởi nghiệp TFI

 

Nguyễn Hồng Trang
Tổng giám đốc
Công ty EDUBELIFE

Hứa Thùy Trang
Giám đốc dự án
BK Holdings

 

Nguyễn Xuân Trung
Chuyên viên
Sở KH&CN tỉnh Nghệ An

TS. Nguyễn Minh Tuấn
Founder/CEO
Công ty FIDAFIELD

TS.Nguyễn Thị Tuyết
Tổng giám đốc
Tập đoàn Công Nông nghiệp sạch

Nguyễn Ngọc Hoàng Uyên
Co-Founder/CMO
Enfold AB Group

bottom of page