top of page

Th 4, 23 thg 11

|

Trực tuyến qua nền tảng Zoom

Bootcamp 7: Phương pháp định giá

Bootcamp 7: Phương pháp định giá
Bootcamp 7: Phương pháp định giá

Thời gian & Địa điểm

15:00 23 thg 11, 2022

Trực tuyến qua nền tảng Zoom

Giới thiệu về sự kiện

 Thông tin chi tiết về sự kiện: - Thời gian: 15:00 - 17:00, Thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2022

- Hình thức: trực tuyến qua Zoom 

- Diễn giả: 

Bà Hồ Thu Lê - Đồng sáng lập, Công ty TomoChain Lab Pte. Ltd.

Ông Phạm Tuấn Hiệp - Quản lý, Quỹ BK FUND

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page