top of page

Th 3, 29 thg 11

|

Workshop

Bootcamp 8: Mối quan hệ với nhà đầu tư & Nghệ thuật đàm phán

Bootcamp 8: Mối quan hệ với nhà đầu tư & Nghệ thuật đàm phán
Bootcamp 8: Mối quan hệ với nhà đầu tư & Nghệ thuật đàm phán

Thời gian & Địa điểm

15:00 29 thg 11, 2022

Workshop

Giới thiệu về sự kiện

BOOTCAMP 8: MỐI QUAN HỆ VỚI NHÀ ĐẦU TƯ & NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN

(English caption below)

Sau Bootcamp 7 về chủ đề “Phương pháp định giá”, Lab2Market tổ chức Bootcamp 8 “Mối quan hệ với Nhà đầu tư & Nghệ thuật đàm phán” để tiếp tục trang bị cho các dự án những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong giai đoạn gọi vốn đầu tư.

Bootcamp 8 sẽ được dẫn dắt bởi ông Mai Duy Quang - Giám đốc Học viện khởi nghiệp TFI.

⏰Thông tin Bootcamp 8:

  • Thời gian: 15.00  - Thứ ba, ngày 29/11/2022
  • Địa điểm: ZOOM Meeting

#lab2market #startups #incubation #investor

#bkholdings #hust #swissep #nssc #bkfund

----------------

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Website: https://www.lab2market.org/

- Email: Lab2Market@bkholdings.com.vn

- Số điện thoại: 0919928555 (Ms. Linh)

[ENGLISH CAPTION]

BOOTCAMP 8: RELATIONSHIP WITH INVESTORS & THE ART OF NEGOTIATION

After Bootcamp 7 on the topic of “Valuation Methods”, Lab2Market organizes Bootcamp 8 “Relationship with Investor & The Art of Negotiation” to continue equipping incubated projects with necessary knowledge and skills for the investment stage.

Bootcamp 8 will be host by Mr. Mai Duy Quang - Director of TFI Startup Institute.

⏰Information of Bootcamp 8:

  • Time: 15.00 - Tuesday, November 29, 2022
  • Venue: ZOOM Meeting

#lab2market #startups #incubation #investor

#bkholdings #hust #swissep #nssc #bkfund

----------------

For more information, please contact:

- Website: https://www.lab2market.org/

- Email: Lab2Market@bkholdings.com.vn

- Phone number: (+84) 919928555 (Ms. Linh)

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page