top of page

MNR_UIT - Khởi nghiệp là dám dấn thân | L2M Founder’s Story

(English caption below)


Ô nhiễm không khí đang là vấn đề đang được toàn thế giới đặc biệt quan tâm, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và môi trường sống của con người. Tuy nhiên, nguồn dữ liệu về AQI (chỉ số chất lượng không khí) nhằm phục vụ cho nghiên cứu tại Việt Nam vẫn còn khan hiếm. Bản thân anh Nguyễn Tài Tấn Lộc, người có 7 năm kinh nghiệm trong ngành Hệ thống nhúng, cũng đã nhận ra “nỗi đau” này để rồi từ đó thành lập dự án MNR_UIT - Thiết bị quan trắc môi trường trên nền tảng IOT (Internet vạn vật).


Anh Nguyễn Tài Tuấn Lộc - Founder dự án MNR_UIT

Ý tưởng bắt nguồn từ nhu cầu cá nhân


Năm 2019, anh Lộc thực hiện nghiên cứu luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin tại Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin - ĐH Quốc Gia TP.HCM. Khi tìm hiểu về các thuật toán để dự đoán chất lượng không khí AQI từ bộ dữ liệu của Nhật Bản, anh thấy được tầm quan trọng và mức độ cần thiết của bộ dữ liệu này nhưng đồng thời cũng nhận ra Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh lại chưa có một bộ dữ liệu tương tự. Do đó, anh bắt đầu chuyển hướng nghiên cứu sang sáng chế thiết bị có thể thu thập thông tin về chất lượng không khí ở Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó xây dựng bộ dữ liệu AQI để phục vụ cho việc nghiên cứu và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.


Khởi nghiệp để giải quyết vấn đề môi trường


Trong quá trình nghiên cứu sáng chế, anh Lộc nhận ra rằng mặc dù tình hình ô nhiễm môi trường ở Việt Nam nói chung và ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang ở mức xấu, bản thân người dân lại chưa có nhận thức cao về điều đó nên chưa có những biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Vì vậy, anh Lộc quyết định sẽ thương mại hóa thiết bị tự động đo lường AQI sử dụng công nghệ 4G và năng lượng mặt trời để tất cả mọi người đều có thể trực quan hóa chất lượng không khí mà mình đang hít thở một cách nhanh chóng và đơn giản.


Nói về động lực khởi nghiệp, anh Lộc chia sẻ rằng gia đình anh đã ủng hộ anh rất nhiều trong quá trình nghiên cứu và phát triển dự án, đồng thời, thời điểm dịch COVID-19 bùng nổ cũng đã tạo cho anh nhiều thời gian để nghiên cứu tại nhà. Nhưng quan trọng hơn cả, anh tiếp tục phát triển dự án MNR_UIT với mong muốn góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí bằng cách biến dữ liệu về chất lượng không khí trở nên đơn giản, dễ hiểu với mọi người và đến được với người cần sử dụng.


Thúc đẩy tiến độ dự án cùng Lab2Market


Anh Lộc biết đến Lab2Market thông qua sự giới thiệu của các giảng viên tại đại học anh nghiên cứu Thạc sĩ. Sau đó, anh tìm hiểu thêm về chương trình và cuối cùng quyết định tham gia. Anh Lộc chia sẻ rằng từ khi vào Lab2Market, anh đã học được rất nhiều điều mới, từ mô hình kinh doanh, kế hoạch tài chính, … cho đến xây dựng một thương hiệu bền vững. Anh cho rằng sự đồng hành của mạng lưới cố vấn/ huấn luyện viên của chương trình, cũng như sự tương tác với các dự án khác đã giúp anh đẩy nhanh tốc độ phát triển dự án lên rất nhiều. Quan trọng hơn cả, Lab2Market giúp anh Lộc cùng MNR_UIT đi sát với thực tế, phát hiện được đúng thị trường tiềm năng, từ đó xây dựng những chiến lược hiệu quả để thâm nhập và thu hút thị trường.


Khởi nghiệp là dám dấn thân


Khi được hỏi về điều muốn nhắn nhủ tới các nhóm dự án đã có công nghệ của riêng mình nhưng lại chưa có đủ dũng cảm để bắt đầu con đường khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, anh Lộc đã chia sẻ tinh thần “dám làm, dám dấn thân” của mình.


“Phương châm của anh trong suốt quá trình nghiên cứu từ năm 2019 đến giờ là “Cứ đi rồi sẽ có đường”. Với hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, không chỉ với dự án MNR_UIT thì anh đều tin rằng nếu mình cứ dám đi, dám thử thì đích đến cũng sẽ giúp mình phát triển theo một cách nào đó.”[ENGLISH CAPTION]

MNR_UIT - Startup is daring to try | L2M Founder's Story

(English caption below)


Nowadays, air pollution has become a worldwide concern, because it directly affects human health and living environment. However, data sources on AQI (air quality index) for research in Vietnam are still scarce. Mr. Nguyen Tai Tan Loc, who has 7 years of experience in the Embedded System industry, has realized this "pain" and from which founded the project MNR_UIT - Environmental monitoring device on the IOT platform ( Internet of Things).


Mr. Nguyen Tai Tuan Loc - Founder of MNR_UIT project

When the idea came from personal needs


In 2019, Mr. Loc was writing his Master's thesis in Information Technology at University of Information Technology - Vietnam National University, Ho Chi Minh City. While researching algorithms to predict AQI from a Japanese dataset, he saw the importance and necessity of this dataset, but also realized that Vietnam, especially Ho Chi Minh City did not have a similar one. Since then, he shifted his research focus to inventing a device that could collect information on air quality in Ho Chi Minh City, thereby building an AQI dataset for researching and completing his Master's thesis.


Startup to solve environmental problems


During the process of researching, Mr. Loc realized that although the environmental pollution level in Vietnam in general and in Ho Chi Minh City in particular is quite bad, people living there were not aware of it, leading to the lack of measures to protect their family's health. Therefore, Mr. Loc decided to commercialize his automatic AQI measuring device using 4G technology and solar energy, so that everyone can visualize the quality of the air they are breathing in a quick and simple way.


Talking about startup motivation, Mr. Loc shared that his family had supported him a lot during the research and development of the project, and at the same time, the outbreak of the COVID-19 epidemic also gave him a lot of time to do research at home. Most importantly, he continued to develop the MNR_UIT project with the desire to help solve the air pollution problem by making air quality data simple, understandable and accessible to everyone.


Accelerate project progress with Lab2Market


Mr. Loc came to know Lab2Market through the introduction of lecturers at the university where he studied for Master's degree. He then researched more about the program and finally decided to participate. Mr. Loc shared that since joining Lab2Market, he has learned a lot of new things, from business models, financial planning, ... to building a sustainable brand. He believed that the companionship of the program's mentor/coach network, as well as the interaction with other projects, had helped him significantly speed up development of his project. Most importantly, Lab2Market has helped Mr. Loc and MNR_UIT stay down-to-earth, and discover the right potential market, thereby building effective strategies to attract and penetrate into the market.


Startup is daring to try


When asked about what he would like to say to project teams who already had their own technology but did not have the courage to start a business and commercialize their research, Mr. Loc shared his spirit of "Dare to do, dare to try".


"My motto throughout the research process from 2019 till now is "Just go and there will be a path". With almost everything in my life, not only with the MNR_UIT project, I always believe that if I dare to go, dare to try, I can always grow in some way at the destination.”
20 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page