top of page

Cleancat - Khởi nghiệp để lan tỏa công nghệ từ trường đại học | L2M Founder’s Story

Đã cập nhật: 2 thg 11, 2022

(English version below)


Xuất thân là một giảng viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, một nhà khoa học “đúng nghĩa”, chị Lê Minh Thắng đã bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để thành lập nên dự án Cleancat - Giải pháp chuyển đổi xúc tác khí thải sử dụng trong các nhà máy và khu công nghiệp. Hiện tại, dự án Cleancat đang được ươm tạo trong giai đoạn 1 của chương trình Lab2Market.


(Ảnh chị Lê Minh Thắng - Founder của Cleancat)

Từ Tiến sĩ đến Nhà sáng chế


Là một giảng viên ngành Công nghệ hữu cơ hóa dầu, chị Thắng đã sớm được tiếp xúc với những vấn đề về khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu trong nhà máy. Trong thời gian học Thạc sĩ, chị bắt đầu có những đề tài nghiên cứu đầu tiên về xử lý khí thải, và tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa trong lĩnh vực này sau khi hoàn thành bằng Tiến sĩ. Chị nhận thấy rằng vấn đề khí thải doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay còn chưa được quan tâm nhiều, chưa được giải quyết một cách triệt để, dẫn đến môi trường sống xung quanh các doanh nghiệp này bị ảnh hưởng rất nặng nề. Từ đó, chị đã nghĩ tới ý tưởng sáng chế ra một bộ chuyển đổi xúc tác khí thải có chi phí thấp và thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều nhà máy khác nhau.


Khởi nghiệp để lan tỏa công nghệ từ trường đại học


Chị Thắng biết tới Lab2Market thông qua anh Phạm Tuấn Hiệp - Giám đốc ươm tạo tại BK-Holdings từ những buổi đầu của chương trình mùa 2. Nhận ra được những giá trị mà Lab2Market có thể mang tới cho một nhà khoa học có mong muốn thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu như chị, chị đã thử tham gia chương trình để kiểm chứng những kết quả và thành công mà dự án Cleancat có thể gặt hái được. Quan trọng hơn cả, chị hy vọng rằng, thông qua Lab2market, nếu khởi nghiệp thành công thì bản thân có thể giúp tạo động lực cho các nữ giảng viên khác trong trường bắt đầu hành trình thương mại hóa và đưa sản phẩm của họ ra thị trường.


Hành trình khó khăn nhưng không bỏ cuộc


Mặc dù luôn bận bịu với công việc giảng dạy, chị Thắng vẫn cố gắng dành thời gian để tham gia các buổi trao đổi và làm việc với cố vấn chuyên môn của Lab2Market. Những kiến thức về kinh doanh không phải là thế mạnh của chị, nhưng nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của các cố vấn và đội ngũ tổ chức, chị Thắng vẫn chưa từng bỏ cuộc, chị vẫn đang cố gắng tiếp thu kiến thức và hoàn thiện mô hình kinh doanh cho Cleancat. Lab2Market tin rằng tinh thần dấn thân này sẽ giúp chị và Cleancat có những bước tiến vượt bậc trong thời gian tới.


-----------------------------------------------

Chị Lê Minh Thắng và Cleancat sẽ tham gia pitching tại sự kiện DEMO DAY 1 của Lab2Market vào ngày 04/11 sắp tới. Chi tiết sự kiện xem tại:[ENGLISH VERSION]

Cleancat - Start-up to spread technologies from universities | L2M Founder's Story


Originally a lecturer at Hanoi University of Science and Technology, a "true" scientist, Ms. Le Minh Thang stepped out of her comfort zone to found Cleancat - An emission catalytic converting solution used in factories and industrial zones. Currently, Cleancat is being incubated in phase 1 of Lab2Market program.


(Photo of Ms. Nguyen Minh Thang - Founder of Cleancat)

From a Doctor to an Inventor


As a lecturer in the field of Organic Petrochemical Technology, Ms. Thang was soon exposed to problems related to emissions caused by burning fuels in industrial plants. During her Master's degree, she began to write her first research projects on emission treatment, and continued to do more in-depth research in this field after completing her PhD. She found that the issue of corporate emissions in Vietnam had not been paid much attention to, and had not been thoroughly resolved, resulting in the living environment around these factories being severely affected. Therefore, she thought of the idea of ​​​​inventing a low-cost catalytic converter with flexible designs that is suitable for many different plants.


Start-up to spread technologies from universities


Ms. Thang first knew of Lab2Market via Mr. Pham Tuan Hiep - Incubation Director at BK-Holdings from the very beginning of the program season 2. Realizing the values that Lab2Market could bring to a scientist wanting to commercialize research products like her, she gave it a try and participated in the program to test the results and successes that Cleancat could achieve. Most importantly, she hoped that, via Lab2market, if her startup was successful, she could help motivate other female lecturers in her institution to start commercializing and launching their products to the market.


Arduous journey but never give up


Despite always being busy with her teaching, Ms. Thang still tries to spend time participating in discussions and mentoring sessions with mentors from Lab2Market. Business knowledge is not one of her strengths, but thanks to the enthusiastic support from her mentors and the organizing team, Ms. Thang has never given up. She is trying hard to fully acquire these knowledge and skills to finalize the business model for Cleancat. Lab2Market believes that this commitment spirit will help her and Cleancat make significant strides in the future.


--------------------------------------------------------

Ms. Le Minh Thang and Cleancat will participate in pitching at Lab2Market's DEMO DAY 1 event on November 4th. Details of the event can be found at:


76 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page